Bosna i Hercegovina

Partneri

SARAJEVO

FIM d.o.o.
Adema Buće 2 niz III
71000 Sarajevo
Tel.: +387 (0)33 776 560
e-mail: fim@bih.net.ba

AUTOMERC ŠKORO
Safvet Bega Bašagića b.b. (Bivši Auto Centar Nosse)
71000 Sarajevo
Tel.: +387 (0)33 538 333
www.automercskoro.com

GUMA M
Džemala Bijedića 178
71000 Sarajevo
Tel.: +387 (0)33 778 950
www.gumam.com

KISELJAK

AUTOMERC ŠKORO
Sarajevski put 71
71250 Kiseljak
Tel.: +387 (0)30 877 200
www.automercskoro.com

MOSTAR

Guma M
Bišće polje bb
88100 Mostar
Tel.: +387 (0)36 352 900
www.gumam.com

VITEZ

AUTOMERC ŠKORO
PC96 Vitez
72225 Vitez
Tel.: +387 (0)30 715 026
www.automercskoro.com

TUZLA

GUMA M
Šićki Brod bb
75000 Tuzla
Tel.: +387 (0)35 321 100
www.gumam.com

BUGOJNO

FIM d.o.o.
Šehitluci bb
70230 Bugojno
Tel.: +387 (0)30 252 551
e-mail: fim@bih.net.ba

LJUBUŠKI

NUIC
Crnopod bb
88320 Ljubuški
Tel.: +387 (0)39 849 500
www.nuic.ba

BRČKO

AUTOCENTAR-MARGETIĆ d.o.o.
Plazuljska 27
76100 Brčko
Tel.: +387 (0)49 305 201
www.margetic-ac.com

LUKAVAC

PGL Protect d.o.o.
Bistarac, Magistralni put bb
75300 Lukavac
Tel.: +387 (0)35 570 133
e-mail: pgl.protect@bih.net.ba

Bridgestone Bosna i Hercegovina © 2016. Sva prava pridržana